Impressum

DINAX GmbH
DINAX Sales GmbH

Firmenname / Company Name

Adresse / Address

Telefon / Phone

Fax / Fax

E-Mail / e-Mail

Sitz der Gesellschaft / Registered office

UID Nr. / VAT number

HR-Nummer / Commercial Register No.

Bank / Bank

Bankadresse / Bank address

Kontonr. / Account No.

IBAN

BIC

V.i.S.v. §5 TMG & §55 RStV / In charge of content

Versandkosten / Shipping charges

DINAX GmbH

Fuggerstr. 9a D-41468 Neuss

+49 (0) 2131 34 18 0

+49 (0) 2131 34 18 99

vertrieb@dinax.com

Neuss

DE 157185432

HRB 8047

Sparkasse Neuss

Oberstr. 110-124 D-41460 Neuss

933 290 35

DE 24 3055 0000 0093 3290 35

WELA DE DN

Peter Hytrek

Hier klicken / Click here

DINAX Sales GmbH

Fuggerstr. 9a D-41468 Neuss

+49 (0) 2131 34 18 55

+49 (0) 2131 34 18 99

sales@dinax.com

Neuss

DE 294 577 163

HRB 17614

Sparkasse Neuss

Oberstr. 110-124, D-41460 Neuss

934 649 72

DE 11 3055 0000 0093 4649 72

WELA DE DN

Peter Hytrek

Hier klicken / Click here

Unsere AGB können Sie hier einsehen.